Ứng tuyển kỹ sư, nhân viên văn phòng công ty Nhật tại Long Thành

Ứng tuyển

* Mục bắt buộc

Thông tin liên hệ

Họ và Tên*
Ngày sinh* Ngày tháng năm
Giới tính*
Số CMND*
Tình trạng hôn nhân*
Điện thoại*
Email*
Địa chỉ thường trú*
Địa chỉ hiện tại*
Thành phố/ tỉnh

Trình độ học vấn

Bằng cấp cao nhất
Ngành
Ngoại ngữ
Trình độ

Thông tin nghề nghiệp

Vị trí ứng tuyển
Mức lương đề nghị
Công việc gần đây
Công ty làm việc gần nhất